VILLA SALTHOLMEN

Total om- och tillbyggnad av en villa med fenomenalt läge vid havet. Uppgiften var att rita ett hus för inomhusvistelse och samtidigt visuellt skapa flytande gränser mot utsidan.

Utgångspunkten var att hitta och förstärka siktlinjer i flera riktningar genom huset och med en enkel estetik och spännande materialval hämta in tomtens storartade kvaliteter i huset. Färdigt 2016.