VILLA MALEVIK

En kuperad tomt är platsen för detta formstarka hus, en lucktomt mitt i tät och brokig villabebyggelse av varierad ålder.

Husets vinklade form syftar till att famna den privata trädgården i sydväst och rikta sin gavel mot utsikten i öster.

Ett hus med diskret färgskala som kilar in sig på den lilla tomten, mellan det tronande nationalromantiska huset på höjden och den lägre bebyggelsen nedanför, utan att för den skull ge avkall på sitt eget uttryck.

Färdigt 2012.