VILLA K2

Högt omfamnande läge, begränsad byggrätt och en höjdskillnad på närmare tio meter utmanar oss att låta ett nytt hus landa på denna tomt utifrån tomtens speciella förutsättningar.

Utgångspunkten var en samtida arkitektur och ett hus där rörelsen mellan inne och ute är okomplicerad.

Utifrån engagerade och miljömedvetna beställare skapar vi en villa som klättrar uppför berget och låter markens lutning styra rörelsen från entrén och vidare upp genom huset. Under uppförande.