PROJEKT LINAS HUS

Linas hus startades av sex arkitektstudenter på Chalmers för att dess deltagare skulle få byggpraktik.

17 år och tusentals arbetstimmar senare är samma deltagare praktiserande arkitekter och huset ett högt värderat kollektivt sommarhus.

Ett hus mitt i Gamlestan, kulturhistoriskt värdefull miljö och Lysekils äldsta bebyggelse. Huset var rivningshotat vid förvärvet och har renoverats av arkitekterna som har hållit i alla trådar, såväl byggherreroll och projektering som design och utförande.