FRITIDSHUS SUNNA 2

Bland de höga stammarna står huset på pelare med betryggande avstånd till den fuktiga marken.

Ett långsträckt och högt hus med två lider som skär igenom huset och länkar framsidan till baksidan samt de olika rummen till varandra.

Huset skärmar av mot gatan så att en ostörd privat gård bildas mot söder.