FRITIDSHUS SUNNA 1

Drivna beställare med högt satta mål och tydliga drömmar skapade förutsättningarna för detta enkla trähus inkilat mellan två bergsknallar på kanten till en ravin.

Ett långsträckt hus med en tydlig uppdelning mellan privat och offentligt. Samtliga rum fortsätter utomhus under det generösa taket.

Huset upplevs som dubbelt så stort under sommarmånaderna när värmen tillåter öppna dörrar och vistelse på gränsen mellan ute och inne. Färdigt 2010