ATELJÉBOSTAD SKÄRSKÄLL

Bland höga stammar i en bergssluttning står denna lilla träbyggnad på pelare. Huset är både ateljé och bostad. Både inåtriktat och utåtriktat.

Kontrasten är stor mellan baksidan där nakna fötter kliver rakt ut på mossklädda stenar och framsidan där man är högt över marken med blicken riktad ut över kohagen.

Höjdskillnaden i huset tas upp i avsatser som bildar platser och rum i rummet med utblickar i landskapet.